Category - Tazkiyah An-nafs

Tazkiyatun Nafs adalah penyucian jiwa dari segala yang mengotori hati berupa penyakit-hati dan juga kemaksiatan.