Category - Sufyan Baswedan

Beliau bernama Sofyan Shidiq bin Fuad Baswaedan, kunyah beliau Abu Hudzaifah Al Atsary.
Beliau lulus Doktor fakultas hadis, Universitas Islam Madinah. Dengan predikat yang amat memuaskan.